post

1.     Яка структура людини?

 Структура людини – це сім тіл (оболонок), що мають сім діапазонів вібрацій (сiм станів матерії).

  «Пізнай себе» – пропонували древні мудреці, вважаючи, що пізнання себе – це вище знання, до якого має прагнути людина. Природно, що процес пізнання себе не зводиться до безпідставного і безрезультатного самокопання у власних відчуттях, який може закінчитися хворобливим станом для людини. Під процесом пізнання самих себе древні мудреці розуміли пізнання істинної структури людини, що дає можливість комплексного розкриття індивідуального «Я».

2.  Людина пізнається яких джерел?

Найперше – релігійні знання.

Усі сім світових релігій (християнство, буддизм, дзен-буддизм (Японія), даосизм (Китай), індуїзм, іслам, іудаїзм) єдині в розумінні структури людини. Людина – це творіння Бога, яке створене за образом і подобою Божою, складається з трьох частин: фізичного тіла, душі і духу. Немає розбіжності між релігійними конфесіями і в розумінні призначення складових частин людини. Дух даний людині для прагнення до пізнання Бога, злиття з Божественним; душа – для самопізнання, самовдосконалення; фізичне тіло з притаманними йому органами чуттів – для пізнання навколишнього світу. Відхилення від призначення людини карається численними хворобами.

Отже, людина – це фізичне тіло, душа і дух.

Друге джерело – інтравертні знання.  У всі часи існували люди, які могли, використовуючи природні канали інтуїції, ясновидіння, яснослухання, духовний психотренінг, елементи медитації, осяяння, отримувати знання про істинну структурі людини. Крупинки інтравертних знань, здобуті в різні часи, склали основу духовних шкіл і напрямків. Це, насамперед, всі школи східного і західного езотеризму – школи йоги, буддизму, дзен-буддизму, суфізму, теософії, антропософії, окультизму, піфагорейская школа, пам’ятники давньогрецької містики та інші.

Здавалося б, що інтравертні знання містять елементи суб’єктивізму, а тому не достовірні. Однак підтвердженням існування об’єктивного початку в цих знаннях є те, що, по-перше, ці знання, здобуті в різні епохи, різними людьми, що проживають на різних континентах, збігаються один з одним, а в суттєвих моментах часто доповнюють один одного, описуючи людини з різних сторін; по-друге, повторюваність і відтворюваність результатів проведених експериментів.

Людська думка не стояла на місці, і за багато поколінь були відпрацьовані методики і прийоми, що спрощують отримання цих знань. На даний момент будь-який середній оператор, а при оволодінні радіестезійним методом, будь-яка біологічно середня людина, що не володіє даром ясновидіння, може переглянути всі структурні елементи свого організму і для цього йому не треба впадати в транс або вдаватися до складного духовному психотренінгу, як це робилося на стародавньому Сході. І, нарешті, по-третє, елементи інтравертних знань підтверджені сучасними теоретичними відкриттями в області фундаментальної фізики.

Що ж являє собою структура людини у світлі інтравертних знань? Як зазначалося вище, це – сім тіл, з яких найщільніше (фізичне тіло) – каркас, на який, подібно, матрьошок, нанизується шість інших тіл або оболонок, які ми по-різному відчуваємо в повсякденному житті.

Тіла в різних духовних школах Сходу і Заходу мають різні найменування, загальна термінологія тут поки ще не усталилася. Найбільш поширені: фізичне, ефірне (енергетичне), астральне (емоції), інтуїтивне (душевне), каузальне (кармічне), що містить досвід минулих перевтілень, ментальне (думки), духовне (власне «Я»).

У християнстві в поняття душевної оболонки (інтуїтивне тіло) вкладено більш широкий зміст. В описах Святих отців, душа – субстанція що відчуває і розуміє, тобто, в нашій інтерпретації, вона є інтегральною оболонкою, що включає астральне і ментальне тіла. Крім того, у навчаннях ранніх християнських гностиків душа включала досвід минулих втілень, тобто кармічну оболонку.

Відповідно до космогонічної концепції, всі сім тіл людини – це сім оболонок, сім діапазонів вібрацій (сiм станів матерії), кожен з яких розбивається на сім піддіапазонів.

Нарешті, третє джерело – фундаментальна наука. До 1993 року вона могла за допомогою математичних рівнянь описати лише чотири стани матерії – тверде, рідке, газоподібне і плазмове, тобто склад фізичного тіла. Вивчення феноменальних здібностей людини, таких як ясновидіння, телепатія, телекінез і т.д., змусило фізиків створити концепції та гіпотези про існування якихось невідомих фізиці полів. Найбільшого поширення набула концепція Охатріна-Ісцхакова про існування так званих мікролептонних голограм навколо людини. Відповідно до цієї концепції, біологічно активні точки (БАТ) на тілі людини випромінюють частинки (мікролептони), які менше електрона. За допомогою мікролептонних полів людина взаємодіє з іншими людьми і навколишнім світом. А сам факт взаємодії був навіть зареєстрований за допомогою створеного Охатріним приладу. Однак ця напівкількісна, напівякісна теорія, звичайно ж, не могла задовольнити фундаментальну науку. І ось в 1993 році російським дослідником Г.І. Шиповим на базі геометризації рівнянь Ейнштейна була створена фундаментальна фізична теорія, яка змогла описати ще три стани матерії, що дає можливість описати тепер уже всі сім тіл людини.

П’ятий стан матерії – це фізичний вакуум або ефір, що дозволяє описати ефірне тіло людини. Шостий стан – надвакуумне: це торсіонні поля або поля крутіння, які дають можливість описати наші чотири тонкі тіла. Сьомий стан – Абсолютне «НІЩО», з якого випливає «ВСЕ», що дозволяє описати наше духовне тіло, існування енергетичних сутностей в космосі, пояснити багато фактів, отриманих з релігійного досвіду.

Нову парадигму Г.І. Шипова важко переоцінити. Його фундаментальна теорія, що отримала міжнародне визнання, не тільки дозволяє пояснити багато релігійних і езотеричних уявлень про людину і вищих духовних сутностей, але і робить першу спробу об’єднати знання релігії та науки в одну цілісну картину світу.

Теоретична розробка опису семи тіл людини, побудована на базі фундаментальних рівнянь Шипова-Ейнштейна, безсумнівно, буде зроблена наступним поколінням фізиків і біофізиків.

3.     Які причини порушення тіл людини?

Існує величезна кількість причин, що викликають пошкодження семи тіл людини, що, у свою чергу, призводить до виникнення цілого класу психосоматичних і психічних розладів.

Що об’єднує всі ці різнорідні пошкодження?

Спільним для них є наявність в аурі вихрової структури, яка, з’являючись, створює своєрідні пухлини на тонких тілах, аналогічно пухлинам на фізичному тілі. Дуже часто вони є причиною виникнення пухлин у фізичному тілі.

Наприклад, вібрації самопрограмування можуть виникнути в аурі людини, якщо вона схильна до дії постійних негативних думок (думки про хронічне безгрошів’я, невдале особисте життя і т.д.). Ці думки починають постійно жити в аурі, і вже не людина керує своїми думками, а вони керують нею, виникаючи спонтанно, незалежно від волі людини (так звані нав’язливі думки).

Пошкодження тонких тіл, викликані негативними думками та емоціями, інграмами, програмами, існуванням чужорідних енергетичних структур в аурі (ауральних сутностей і земних духів), у свою чергу, можуть призвести до пошкодження ефірного та фізичного тіла, утворивши в них вихрові структури, аналогічні вихровим структурам в тонких тілах. Наявність турбулентних потоків в ефірно-фізичному тілі (вихрових структур) викликає створення ефірних структурних (зазвичай, білкових) утворень, так званих ефірних сутностей. Їх в древніх індо-тибетських трактатах налічувалося до 85 000 видів.

Ефірна сутність – це ніби вбудований елемент в канал (типу реле) з програмою поведінки, ніби розумна істота. Живуть вони в організмі, в основному, в рідинному середовищі (кров, лімфа, сеча, жовч, піт, слиз, спинномозкова рідина, склоподібна очна рідина, міжклітинна рідина і т.д.) і, виникаючи за рахунок турбулентності потоків енергії, можуть існувати або тривалий час, або хвилини – все залежить від часу дії причини, що породила їх. Перебуваючи в певному середовищі проживання, вони можуть переміщатися, живлячись енергією того каналу (чакри, зони на голові, «чудесних» меридіанів), який проходить над їх місцем проживання, можуть також осідати і створювати пробку.

 4.     Як захистити і очистити тіла людини ?

Для того, щоб очистити тонкі тіла людини від вихрових структур, необхідно: виявити вихрову структуру, ліквідувати (анігілювати) її, ліквідувати причину, що породжує вихрову структуру.

В даний час створено велику кількість методик, спрямованих на очищення тонких тіл від різних факторів. До них, в першу чергу, необхідно віднести трансцендентальну медитацію, ребефінг, голотропне дихання або пневмокатарсіс, метод психічного резонансу, діанетичні терапію тощо. Сюди можна віднести і методику так званого «дихання щастя», запропоновану. Г.П. Малаховим.

Проте практично всі ці методики не придатні для самостійного застосування і малоефективні, оскільки вимагають років для отримання відчутних результатів, і, що найголовніше, небезпечні.Ментальні оболонки різних людей, що живуть на землі, перетинаючись, утворюють ментальний простір або, за термінологією Вернадського, ноосферу. Згустки уявної енергії різних окремих груп людей утворюють егрегори. Існують релігійні егрегори, соціальні, професійні, сімейні і т.д. Тому неправильне підключення до будь-якого егрегора може виявитися небезпечним і привести до психічних розладів.

Існує безпечна методика – радіестезійний метод.

5.     У чому ж полягає радіестезійний метод (Р-метод)?

Цей метод більш відомий як біолокація. Термін «радіестезія», в перекладі на українську, означає «відчуття хвиль, коливань».

Це геніально простий метод, відомий людству ще з глибокої давнини, за допомогою якого будь-яка людина, що не володіє екстрасенсорною чутливістю, використовуючи сучасний рівень знань про багаторівневу структуру людини, може, з одного боку, відкрити в собі систему діагностування, закладену в самій природі людини, і, використовуючи її, самостійно виявити пошкодження у всіх своїх тілах, тобто з’ясувати причинно-наслідкові зв’язки своїх хвороб: з іншого боку, використовуючи ту ж систему, усунути знайдені ушкодження, не вдаючись до складним давньосхідних і сучасних західних методик, які, досить небезпечні і не дуже ефективні при практичному застосуванні.

Відомо, що всі об’єкти живого і неживого світу випромінюють, але відчуття від прийому цих випромінювань у вигляді тепла, холоду, поколювання і т.п. органічно притаманне тільки екстрасенсорно обдарованим людям. Однак таких людей, за американською статистикою, небагато: всього 2-4%.

Біологічно середня людина фізично не відчуває випромінювань від навколишніх об’єктів. Іншими словами, система прийому випромінювань, закладена в природі людини, має пороговий рівень, а рівень прийому випромінювань від навколишніх об’єктів у біологічно середньої людини знаходиться нижче порогового рівня його біологічної системи, у зв’язку з чим у біологічно середньої людини не виникає жодних фізичних відчуттів.

Однак приблизно у 25% біологічно середніх людей при налаштуванні (зосередженні уваги) на певний об’єкт і прийомі випромінювань від нього спонтанно, мимовільно формується ідеомоторний акт і, якщо в руках у цієї людини знаходиться рамка, маятник, лоза або просто паличка, то вона починає обертатися . Це так званий радіестезійний ефект, відомий людству з часів VIII століття до н.е. Саме цією цифрою датуються наскальні малюнки із зображенням фігури людини, що тримає в руках лозу.

Радіестезійний ефект був відомий на всіх континентах у різних народів, починаючи від полінезійців, перуанців, індіанців і закінчуючи єгиптянами, персами, римлянами, греками, друїдами, слов’янами та ін. Застосовувався він різними верствами населення, починаючи від імператорів, королів, царів, жерців і кінчаючи гірничорудними робітниками, для різних цілей. Так, відомі історичні факти, коли радіестезійним методом користувалися цар Соломон, Катерина II, батько реформатора католицької церкви Мартіна Лютера, який був гірничорудним робочим.

Лозоходці (у сучасній термінології, радіестезісти, біолокатори або просто оператори) використовували радіестезійний ефект при пошуку корисних копалин, води, зниклих людей і т.д. Відомо, що в Німеччині понад 60% гірничорудних покладів було знайдено радіестезістами. У Саудівській Аравії радіестезістами були знайдені вже в наш час джерела води в Аравійській пустелі, і тим самим був відкинутий дорогий «проект століття», згідно з яким для зрошення аравійських пустель пропонувалося розтопити льоди Північного льодовитого океану і по спеціально прокладених трубах перегнати цю воду в пустелі.

В кінці XIX століття Р-метод став використовуватися вперше в Німеччині в діагностичних і лікувальних цілях. Кращими діагностами вважалися лікарі, які володіли Р-методом. Цей метод було запропоновано ввести в навчання в медичні інститути, але при його впровадженні в практику навчання було виявлено, що тільки четверта частина студентів може опанувати Р-метод. У решти маятник або рамка оберталися, що вказувало на відсутність прийому випромінювань.

Теорія радіестезії була відсутня, але це не завадило німцям серйозно використовувати Р-метод на практиці, і Німеччину можна з повною підставою назвати батьківщиною другого народження радіестезії. Саме в Німеччині вперше в 20-х роках нинішнього століття Р-метод став використовуватися для виявлення геопатогенних зон, саме в Німеччині вперше стали виявляти так звані «ракові» будинки (будинки, що стоять на геопатогенних зонах, внаслідок чого проживання в них призводило до ракових захворювань) і саме в Німеччині вперше стали організовуватися фірми, що випускають різні захисні матеріали проти геопатогенних випромінювань. Не дивно, що саме в Німеччині Р-метод вперше в світі впроваджений у практику медичних клінічних, обстежень пацієнтів, індивідуального підбору для них медикаментозних засобів, ліків, трав і т.д. В даний час Р-метод застосовується в клініках Англії та Франції.

Відомо, що відчуття хвиль притаманне всім живим організмам на Землі (рослинам, тваринам, комахам, рибам і ін.). Звичайно ж, він притаманний і будь-якій людині. Але прояв його у біологічно середньої людини (за винятком операторів) не реєструється через те, що, рівень прийому випромінювань у біологічно середньої людини лежить нижче порога чутливості його біологічної системи: це як би підпороговий рівень.

 6.     У чому особливість Р-методу?

Існує абсолютно безпечна методика Л. Перемикіної і Л. Пучко – це створення індивідуальних числових, геометричних і складових вібраційних рядів, практика застосування яких проста, доступна для самостійного використання широкому колу людей і, як показує практика, дуже ефективна: ряд починає працювати, тобто анігілювати вихрову структуру за заданою програмою, відразу ж, як тільки поставлена ​​крапка і завершена робота зі створення ряду.

Опису вібраційних рядів присвячені книги Л.Г. Пучко «Біолокація для всіх», «Богатомірна медицина»,  «Радіестезійне пізнання людини. Система самодіагностики, самозцілення и самопізнання» та інші. У цих книгахі автором, на базі систематизації знань східної медицини, вдалося створити єдину багаторівневу модель організму людини, в рамках якої будь-яка людина, що володіє радіестезійним методом, може проводити дослідження свого організму, використовуючи системну діагностику.

Людина, озброєна радіестезійним методом по системі Л.Г. Пучко, здатна ефективно і просто, не вдаючись до найскладнішого духовного психотренінгу, використовуваному в східних системах, досить небезпечного для людини з непідготовленою свідомістю, і без застосування складних інтегративних західних методик здійснити наступне:

  1. Досліджувати справжню структуру людини, що складається з семи тіл (діапазонів вібрацій), використовуючи знання, що прийшли до нас з глибини століть і що склали основу давньої та сучасної східної медицини (китайської, японської, в’єтнамської, індо-тибетської гілок).
  2. Дослідити пошкодження тонких тіл (прикордонних астральних (емоційних), ментальних (розумових), кармічних, духовних і душевних станів).Знаходити причини пошкоджень тонких тіл (програми, наведені іншими людьми; самопрограмування; інграми; сутності в аурі; кармічні причини і т.д.).
  3. Усувати пошкодження всіх семи тіл, не вдаючись знову ж до складних методик, розроблених в східних системах.
  4. Профілактично захищатися від забрудненої психічного та фізичного середовища (знімати програми, захищатися від особистостей які пригнічують, несприятливого оточення), використовуючи числову і геометричну символіку вібрацій як частина езотеричних вчень, що відкрилися нам в останні роки і отримали радіофізичне трактування на рівні сучасних знань.

Р-методика розрахована на самодіагностику і самолікування. Але потрібно бути вкрай обережним застосовуючи ці методики для інших. Потрібно дотримуватися усіх заходів техніки безпеки і розуміти, що допомога повинна бути потрібною людині. Тобто людина повинна добровільно Вас про це попросити.

 

 Захисні процедури від психічного нападу ззовні.

Сучасна людина, яка постійно підключена до різноманітних, інколи шкідливих для її сутності, егрегорів доволі незахищена. Вплив (психічний напад) на людину може бути випадковим (ненавмисним) і організованим (навмисним). За статистикою перша категорія впливів складає 90%, друга – 10% від усіх психічних нападів на людину.

Необхідно навчитися захищатися від усіх видів психічного нападу, які проявляються у появі різних негативних психофізіологічних станів, що розглядаються вами як наведені ззовні: занепад сил, слабкість, відчуття дискомфорту.

 1. Якщо відбувся вплив на енергетичну оболонку.

Коли відбувається психічний напад, негативний заряд впроваджується в енергетичну оболонку і призводить до зниження загальпсихологічного тонусу і виникнення негативних відчуттів в тілі. Фаза психічного нападу на енергетичну оболонку безпечна, тому що сама енергетична оболонка рухлива, дихає, переміщається і прагне до самовідновлення після нападу.

Якщо астральні і ментальні тіла не зачеплені (тобто не було відповідної вашої реакції «злом на зло») і ви ніяк не відреагували на напад, то ніякий зовнішній вплив не може змінити структуру вашої енергетичної оболонки на тривалий час, іншими словами, зруйнувати її, і навіть при відсутності спеціального захисту та психологічної підготовки, результат психічного нападу зводиться до занепаду сил і падіння тонусу на час від 2 годин до 2 діб.

  1. Вплив на астральну, ментальну і духовну оболонки.

При проникненні негативного заряду в астральну оболонку (коли має місце відповідна реакція «злом на зло», «прийняття до серця») людина стає пригніченою, відбувається підживлення негативних емоцій, виникає застійний осередок збудження в головному мозку (негативна домінанта), і це дуже сильно впливає на стан організму.

Які методи захисту існують при нападі?

Насамперед треба «перетрусити» всю енергетичну оболонку, а саме:

– Прийняти контрастний душ з виходом на холодну фазу, що створює нову оболонку;

– Молодим можна виконати швидкий танець під музику типу «рок»;

– З’їсти  гострий стручковий перець наступним чином: шматочок перцю смоктати, як цукерку, або прийняти чашечку кави з 1 чайною ложкою цукру і закусити шматочком перцю розміром з однокопієчну монету. Це дає відмінний результат.

Звичайно негативний заряд впроваджується не по всьому полю, а, найчастіше, в області другої чакри і в центр сонячного сплетіння. У жінок можливий психічний напад на нижню чакру, що найбільш небезпечно для них, іноді й на верхню чакру. Тому в якості захисту від психічного нападу можна вплинути на центри чакр: втирати тигрову мазь між бровами або впливати тиском схрещених рук на область сонячного сплетення (зі скороченням черевних м’язів). Можна також підвищити внутрішню активність інших центрів: якщо атакований живіт, завантажити голову книгою, фільмом; якщо атакована голова – завантажити живіт, тобто поїсти.

Захиститися на інформаційному рівні можна за допомогою методу «сірої панчохи». Уявіть, що ці відчуття натягнуті на ваше тіло у вигляді сірої панчохи і зніміть їх.

Корисно щоразу перед спілкуванням з іншими людьми, особливо перед поїздкою в міському транспорті, подумки одягнути себе в щільну оболонку яйцевидної форми чи подумки поставити перед собою дзеркало, звернене дзеркальною поверхнею від себе, що буде відбивати негативну інформацію від оточуючих.

Ритуальний захист: підвісити в квартирі гілку крушини над входом; можна увіткнути голку в одвірок і описати її трикутником вершиною вгору; поставити віник широким кінцем вгору.

Егрегоріальний захист: дуже ефективна молитва, але її вистачає на кілька годин: «Іменем Господа Ісуса Христа, якому я служу всією душею, всіма думками, всім серцем, я оточую себе колом його божественного захисту, який не зможе переступити жоден гріх. Амінь». Молитва робиться на 4 сторони світу. Коли вимовляються слова «оточувати себе колом божественного захисту», руками описуємо коло навколо себе таким чином: з’єднуємо долоні рук попереду себе, потім розводимо руки в сторони і з’єднуємо долоні за спиною.

Захист християнської церкви: 90-й псалом (див. «Молитвослов») і носіння захисного пояса (продається в церкві) тощо.

Джерела

  1. Пучко Л.Г. Радиэстезическое познание человека. Система самодиагностики, самоисцеления и самопознания человека
  2. Пучко Л.Г. «Биолокация для всех»
  3. Гербер Ричард «Вибрационная медицина»
  4. Пучко Л.Г. Многомерная медицина
  5. Пучко Л.Г. Многомерная медицина (вопросы и ответы)

 Якщо ви зацікавилися, запрошуємо на базовий курс – Українська школа радіестезії

© Українська школа радіестезії, maya.kiev.ua

РЕЙКІ

seans_rejki_viravnivaem_auru

Рейкі – вид нетрадиційної медицини, в якому використовується техніка так званого «зцілення шляхом торкання долонями», заснована в 1922 році японським буддистом Мікао Усуї.
У японській мові Рейкі – це два ієрогліфи. Ієрогліф «Рей» означає те, що відноситься до світу духовного, небесного (всесвіт, дух, душа, потік). Ієрогліф «Кі» відображає в собі образ світу матерії (розум, настрій, енергія).
У найпримітивнішому перекладі Рейки означає – Божественна або Універсальна Життєва Енергія. Рейкі – потік життєвої енергії, який передається ініційованим в Рейкі оператором.

Ефект Рейкі:
– підвищення життєвого тонусу і поліпшення самопочуття;
– набуття радості життя;
– підвищення працездатності;
– вилікування гострих і хронічних захворювань;
– набуття внутрішнього спокою і впевненості в собі;
– вирішення психологічних проблем, вирішення внутрішніх і зовнішніх конфліктів;
– духовний розвиток.