ПСИХОТЕРАПІЯ

– індивідуальна  консультація – 1 година (50 хв.)

– парна консультація – 1,5 години (1год. 20 хв.)

Чому люди звертаються за психологічною допомогою?

Скільки людей – стільки підстав для звернення за психологічною допомогою.

Одні приходять до психолога, сподіваючись впоратись з важкою життєвою ситуацією й прийняти виважене рішення, інші чекають від психолога порятунку від душевного страждання й таких симптомів, як депресія, тривога, страх. За психологічною допомогою часто звертаються також ті, хто зазнають труднощів у встановленні або підтримці особистих відносин.

Звертання за психологічною допомогою припускає узяття людиною певної відповідальності за власне життя й визнання того, що “щось у мені, як видно, не так”. Але на це здатні далеко не всі. Рішучість втілити ідею звернення за психологічною допомогою найчастіше виникає, коли людина починає усвідомлювати, що щось у її житті знову й знову повторюється з тим самим безрадісним результатом.

Консультація із психологом – це перший крок, який свідчить про реальне бажання щось змінити в собі, у своїх особистих відносинах або в професійному житті, і цей крок робить дане бажання більш реальним. Звернення за допомогою до психолога говорить, з одного боку, про усвідомлення насущної потреби щось змінити у своєму житті, з іншої, – про готовність взяти відповідальність за власне життя. Тому ваш перший крок завжди буде правильно сприйнятий, і з першого ж візиту ви може розраховувати на серйозне ставлення, підтримку й повагу психолога.

Що таке психологічне консультування й психотерапія?

Психологічне консультування – це вид психологічної допомоги, орієнтований на подолання проблем психологічного характеру. У важкий момент у вашому житті психолог-консультант може допомогти подолати стрес, краще зрозуміти вашу життєву ситуацію, прийняти зважене рішення. У ході психологічного консультування у вас з’явиться можливість ширше глянути на ситуацію, інакше оцінити свою роль у ній і, відповідно до цього нового бачення, скоригувати свою поведінку.

Психотерапія – це метод психологічного лікування для полегшення емоційного стресу, сприяння у вирішенні психологічних проблем і внутрішніх конфліктів, допомога в зміні тих особистісних особливостей і способів поведінки, які перешкоджають реалізації внутрішнього потенціалу в плідній роботі й міжособистісних відносинах.

Як бачите, провести межу між двома цими видами допомоги не так легко. Узагальнюючи існуючі погляди фахівців на відмінність психологічного консультування й психотерапії можна сказати, що перший контакт фахівця в галузі психологічного здоров’я (тобто психолога, психіатра, психотерапевта або психоаналітика) і людини, що  звернулася за допомогою, завжди починається з “консультування” і, залежно від мотивації й важкості проблем, може привести до короткострокового психотерапевтичного пропрацювання окремої проблеми або не обмеженої за часом інтенсивної психотерапії. Природно, що тривалість та інтенсивність (кількість сеансів у тиждень) психотерапії суттєво розширює її можливості в порівнянні із психологічним консультуванням.

Неврози й більш серйозні психічні розлади, як правило, вимагають психотерапії, а часом і її суміщення із психофармакологічним лікуванням у психіатра.

Яка тривалість психологічної консультації та психотерапії?

Тривалість психологічної консультації звичайно становить 45-60 хвилин, частіше 50 хвилин. Як показує досвід, більшості клієнтів цієї кількості часу досить. Ще дана тривалість пояснюється й тим, що при такій тривалості консультації психолог має 10- хвилинну перерву, необхідну для того, щоб відпочити й налаштуватися на наступний сеанс.

Інколи виділяють для консультацій із клієнтами більшу кількість часу, як правило, не більш 1.5 години (із парами й родинами).

Більша частина часу першої консультації, як правило, іде на те, щоб зорієнтуватися в життєвій ситуації клієнта й оцінити його емоційний стан. Тому те, чого варто очікувати від разової консультації із психологом – це одержання підтримки, релевантної інформації й професійної рекомендації. Більш серйозний підхід до проблеми припускає її більш ретельне дослідження, для чого психолог може запропонувати вам зустрітися кілька разів, щоб краще зрозуміти характер ваших проблем і більш виважено підійти до питання визначення оптимального виду допомоги. Разом з тим, у ряді випадків декількох зустрічей буває цілком достатньо, щоб полегшити емоційну ситуацію й скорегувати ваші реакції в тій або іншій життєвій ситуації.

Тривалість психологічної допомоги може бути різною: від разової консультації до 10-15 зустрічей. У цьому випадку йдеться про психологічне консультування. У випадку, якщо існуючі психологічні проблеми вимагають більш тривалої роботи, психолог може порекомендувати вам пройти курс психотерапії (тривалість короткострокової психотерапії 15-30 сеансів, тривалість тривалої психотерапії – від 30 до декількох сотень сеансів).

Чого очікувати й чого не варто очікувати від консультації й допомоги психолога- консультанта?

Звертаючись за допомогою до психолога-консультанта, більшість людей сподіваються якнайшвидше відчути себе краще, багато хто налаштовує себе на швидке, майже чарівне рятування від своїх проблем. Почасти це зрозуміло. Як правило, люди не мають реального уявлення про процес психологічної допомоги. Взаємодія із психологом-консультантом уявляється їм простішою й легшою, ніж воно є насправді. Люди сподіваються, що після того, як вони розкажуть про свої проблеми, решту за них зробить психолог-консультант, переоцінюючи при цьому вплив фахівця й недооцінюючи необхідність власної активної участі в дослідженні й вирішенні існуючих проблем.

Найчастіше клієнти сприймають психолога-консультанта через призму фантазій, зводячи себе до пасивної ролі надання інформації для психологічного оракула. Магічне бажання мати побільше, прямо зараз і без вагомих зусиль тією чи іншою мірою властиве кожному з нас. Навіть ті, хто усвідомлюють, що для досягнення позитивного результату звичайно потрібні місяці, а часом і роки кропіткої роботи над собою, все-таки зазнають деяке розчарування, коли після однієї, декількох консультацій не виявляє істотних змін. Хоча, на відміну від магів і цілителів, психологи-консультанти не обіцяють людям швидкого й гарантованого зміни їх стану й життєвих обставин, очікування подібних трансформацій – досить поширене явище.

Очікування того, що за годину бесіди психолог-консультант складе психологічний портрет і проголосить чудесну пораду, яка все розставить на свої місця, – це також звертання до образу “ідеального батька”. Багато з того, на що ми сподіваємося від психологічної допомоги, існує в ідеальному батьківському ставленні: співчуття й розуміння, щиросердечна теплота, терпимість до злетів і падінь під час криз розвитку. Досить істотна різниця між психологом-консультантом і батьком полягає в тому часі, який їм приділяється для того, щоб показати себе з кращого боку.

Допомога психолога-консультанта й психотерапевта також відрізняється від звичної моделі стосунків лікаря й пацієнта, у яких пацієнтові відведена пасивна роль виконання вказівок лікаря. Інакше кажучи, не варто розглядати психологічну допомогу як пасивне надання інформації про існуючі проблеми, у той час як фахівець буде вас “лікувати” або “учити”.

Психологічна допомога – це спільна робота, у якій клієнтові відведена активна роль.

Від вас очікується наступне: вчасно приходити на сеанси, не пропускати їх без поважної причини, брати активну участь у наданні інформації про себе й докладати зусиль для розуміння природи існуючих труднощів.

Психолог-консультант бачить своє завдання в тому, щоб забезпечити вас умовами для відкритого самовираження, тому на відміну від звичного спілкування психолог-консультант вагому частину бесіди приділяє слуханню. При цьому він не просто сидить, як може здатися на перший погляд, – він уважно слухає й спостерігає, для того щоб поділитися з вами своїми судженнями про те, які бар’єри стоять на шляху до розуміння й вирішенню існуючих проблем. У ході спільної роботи психолог-консультант допоможе реалістично оцінити життєві події й реакції на них. Проясняючи й перефразовуючи сказане вами, психолог-консультант може привести вас до розуміння того, що звичайно вислизає від вашого погляду. Психолог-консультант помічає раптові зміни вашого настрою й поведінки, допомагає відстежити непослідовність у ваших діях, звертає Вашу увагу на ті емоційні зміни, які відбуваються з вами при оповіданні про ті або іншій події.

Психолог-консультант допоможе вам встановити зв’язок між вашими почуттями й поведінкою, між подіями минулого й справжнім життям. Крім того, психолог-консультант запропонує вам нові засоби самопізнання – через вільні асоціації, інтерпретацію сновидінь, відреагування почуттів та інші прийоми. За допомогою такого роду взаємодії із психологом, через занурення у власний внутрішній світ і діалог, вам поступово відкриються нові перспективи й альтернативи рішення ваших проблем, ви навчитеся отримувати уроки з подій власного життя.

Чи дає психолог і психотерапевт поради?

У процесі надання психологічної допомоги психолог прагне до того, щоб приймати клієнта таким, який він є, створити умови для його самовизначення й особистісного зростання, а також до того, щоб він по-новому подивився на власну поведінку. Інакше кажучи, в основі професійного ставлення психолога до клієнта лежить переконання в тому, що людям властива складність, унікальність і тенденція до розвитку й реалізації свого потенціалу.

Тому, як правило, психологи не дають поради. Там де це доречно, психологи воліють надавати психологічно релевантну інформацію, тому що познайомити з інформацією – це не те ж саме, що дати пораду. Поради належать тому, хто їх дає. Інформація ж належить клієнтові, він може її використовувати тоді й так, як вважає за потрібним, або ж повністю проігнорувати їх.

Поради створюють залежність, знання дає волю. Психологи й психотерапевти не мають особливого знання або мудрості щодо того, як слід жити. Те, що вони головним чином привносять у процес психологічної допомоги – це професійні навички, які допомагають клієнтам досліджувати їхні внутрішні уявлення й конфлікти, розуміти існуючі проблеми й здійснювати зміни у власних думках, емоціях і поведінці.

Яка етика професійної поведінки психолога-консультанта й психотерапевта?

У роботі психологів-консультантів і психотерапевтів існують ряд етичних принципів і вимог, проходження яким є обов’язковим. В основі етичних принципів лежить набір моральних приписань, що задають орієнтири коректної поведінки фахівця.

Кожна людина має певні життєві цінності й установки. Цінності – це система переконань і пріоритетів, які виражаються в схильності людей діяти певним чином. Психолог повинен добре усвідомлювати власні установки й з повагою ставитися до цінностей своїх клієнтів. Психолог повинен уміти встановлювати, що мають відмінності у власних уявленнях і поглядах клієнта й визнавати право останнього на особисті переконання й вірування. Разом з тим, одна із задач психологічної допомоги – допомогти клієнтові усвідомити свої установки й уявлення: зберегти ті, які йому дійсно дорогі й відмовитися від тих, які застаріли й створюють серйозні труднощі.

Це важке завдання для клієнта, що вимагає довіри фахівцеві. Перша складова такої довіри – його абсолютна віра в те, що інформація довірена фахівцеві, ніколи не буде комусь безвідповідально переданою. Конфіденційність є найважливішою умовою надання психологічної допомоги. Це значить, що зміст ваших бесід із психологом не може бути кому-небудь повідомлений без вашої згоди. Із цього правила є деякі винятки. Таким, наприклад, є ситуації, коли існує реальна загроза здоров’ю або життю клієнта або іншої людини. Одна із серйозних етичних проблем пов’язана з нерівністю позицій, яка має місце у стосунках між психологом і клієнтом.

Ця ж проблема у стосунках учителя й учня, лікаря й пацієнта, адвоката і його підопічного – у будь-яких стосунках, де є нерівний розподіл влади й коли один може надати іншому те, у чого він потребує. У жодній професії фахівцям не дозволяється експлуатувати свій вплив на клієнта в особистих цілях. Використання психологом інформації й можливостей клієнта з особистою вигодою також вважається неетичним.

Час контакту із психологом – це час, який належить клієнтові; він призначений для забезпечення професійної допомоги останньому. У будь-яких людських стосунках можуть виникати симпатії й бажання зробити стосунки більш близькими. Незважаючи на те, що довіра й емоційна близькість є важливою умовою психологічної допомоги (особливо в ході тривалої психотерапії), відносини між психологом і клієнтом споконвічно обмежені професійними рамками, що роблять неможливим вступ в особисті або подвійні стосунки, тобто які-небудь інші взаємини між психологом і клієнтом крім консультативних або психотерапевтичних відносин.

Основні нормативні документи з психотерапії

Страсбурзька Декларація з Психотерапії 1990 р.

Страсбурзька Декларація з Психотерапії є колискою, в якій плекалася ідея ЄАП про впровадження єдиної і незалежної професії в межах всієї Європи.*

Психотерапія є незалежною науковою дисципліною, практична діяльність в якій являє собою незалежну та вільну професію.
Психотерапевтична освіта здійснюється на високому кваліфікаційному та науковому рівні.
Гарантується та забезпечується різноманіття методів психотерапії.
В психотерапевтичному процесі освіта здійснюється в повному обсязі і передбачає теорію, власний досвід, практичну діяльність під супервізією. Набуваються необхідні знання подальших психотерапевтичних процесів.
Доступ до освіти надається спеціалістам, які мають попередню підготовку в різноманітних галузях гуманітарних та суспільних наук.
Страсбург, 21 жовтня 1990 року.

* У відповідності до мети Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я (ВООЗ) угода про недискримінування дійсна в межах Європейської Спільноти (ЄС) і спрямована на дотримання принципу свободи пересування осіб та служб в межах єдиного Європейського економічного простору.

Психотерапія в Україні. Декларація

Україна переживає зараз нелегкий час випробувань, які у особливий спосіб загострюють наше усвідомлення важливості психічного здоров’я нації та потребу національної програми його охорони. Війна на Сході України з її потенційним психотравмуючим впливом вимагає мобілізації психологічних ресурсів та розвитку спеціалізованих програм психологічної допомоги потерпілим.

Ми свідомі, що дана ситуація вимагає від нашої країни великих зусиль у сфері збереження та охорони психічного здоров’я. За таких умов психотерапія стає одним із найвагоміших факторів професійної допомоги населенню України. У зв’язку з цим усі ми, хто підтримує важливість розвитку ефективної національної системи охорони психічного здоров’я, яка неможлива без якісної психотерапевтичної допомоги, декларуємо:

1. Психотерапія є важливою, соціально значимою дисципліною, здатною забезпечувати широкий спектр професійної допомоги у сфері психічного здоров’я.
2. Згідно сучасних емпірично обґрунтованих, випрацьованих міжнародними фаховими спільнотами стандартів надання послуг у сфері охорони психічного здоров’я, психотерапевтична допомога здійснюється у окремих методах, які мають чітко окреслені стандарти освіти та практичного застосування.
3. Для реалізації сучасних міжнародних стандартів охорони психічного здоров’я в Україні необхідно визнати усі основні сучасні емпірично обґрунтовані методи психотерапії.
4. В Україні необхідно прийняти міжнародні освітні стандарти та фахові компетенції (corecompetencies) у кожному з методів психотерапії у відповідності до затверджених європейських та міжнародних стандартів та вимог національних професійних організацій.
5. Надавати психотерапевтичну допомогу у тому чи іншому методі повинні лише фахівці, що здобули освіту у відповідності до міжнародних стандартів освіти у даному методі.
6. Забезпечення якості психотерапевтичної освіти та практики в Україні можливе лише за умови об’єднання зусиль державних інституцій та національних фахових асоціацій, зокрема тих, що є акредитованими членами визнаних міжнародних фахових спільнот.
7. Практика психотерапії повинна регулюватися національним етичним кодексом, гармонізованим з відповідними міжнародними (Європейськими) документами.

Коротко про мою роботу з Вами:

1. Психологічне і психотерапевтичне консультування відбувається в методі позитивної психотерапії. Це означає, що ми зосередимося  перш за все не на усуненні порушень та розладів, а намагатимемося мобілізувати ваші здібності та потенціал, ваше “positum”, “раніше дане”, “щире”, те, що ви завжди мали але наразі “забули”.

 Позитивна психотерапія — це новітній гуманістичний напрямок сучасної психотерапії, офіційно визнаний Європейською Асоціацією Психотерапії (EAP) у 1996 році.

Назва Позитивної психотерапії походить від лат. positum, що значить “даний”, “фактичний”, “дійсний”, “той, що є насправді”.

У Позитивній психотерапії зазначається, що хвороби, конфлікти, стреси, життєві негаразди є даністю життя кожної людини і це треба визнавати. І, поруч з цим, корисно визнавати, що людина наділена здібностями, завдяки яким здатна знаходити рішення найскладніших проблем та втілювати їх у життя. Це також даність життя кожної людини.“Якщо існує проблема — то існує і її вирішення”.

Позитивна психотерапія наголошує на цілісному баченні життя людини (холістичний підхід) та оптимістичному сприйнятті її природи (позитивна концепція людини), з врахуванням всіх дійсних її складових.Уявлення, що Позитивна психотерапія — це психотерапія “лише про хороше”, або уявлення, що своїм існуванням Позитивна психотерапія демонструє “негативність” інших напрямків психотерапії,є помилковими.

Ви самостійно обираєте вид консультації консультацій:

1) безпосередньо з клієнтом;

2) дистанційно.

 

Підхід до оплати індивідуальний (пишіть, телефонуйте).

Гарантую конфіденційність та обережне і уважне ставлення.

Між зустрічами, за потреби, відбувається супровід клієнта у телефонному режимі або за допомогою засобів електронного листування.

 

Увага! Особливі умови оплати!

Розуміючи, що проблеми з’являються в житті комплексно і клієнт не завжди має змогу отримати платну консультацію,  існує також система бонусів і знижок для тих, кому це дійсно потрібно:

 1.Ви пишете мотиваційний лист на мою ел. адресу maya.lukov@gmail.com (або використовуючи месенджери).

2.Ви вказуєте в листі чому саме Вам потрібна моя консультація і чому потрібна знижка.

3.Я повідомляю Вам про своє рішення.

Зацікавилися – пишіть вже зараз 

або на адресу: maya.lukov@gmail.com

facebook.com/lukova.maya

instagram – maya.lukova

Skype – maya.lukov@gmail.com

WhatsApp, Viber, Telegram +30674575257

Щиро ваша Майя Лукова. 

 

 

 

Ваше ім’я

Телефон

Примітка (Не обов’язково)