post

І.

1.Більшість ортодоксальних підходів до лікування, включаючи ліки та хірургію, базуються на ньютонівської теорії, яка зображала людське тіло як всього лише складний механізм.

 1. Відповідно до ейнштейнівською моделі вібраційна медицина розглядає людська істота як багатовимірний організм, що складається з фізичних/клітинних систем, які знаходяться в динамічній взаємодії з енергетичними полями, які виконують складні регулюючі функції. Вібраційна методика лікування хвороб полягає в управлінні тонкоенергетичними полями за допомогою енергії, що спрямовується на тіло пацієнта.В цьому її корінна відмінність від медикаментозного і хірургічного методів, які впливають безпосередньо на клітини і органи фізичного тіла.
 2. Відповідно до голографічного принципу будь-яка частина містить інформацію про ціле.Наприклад, кожна клітина тіла містить батьківську ДНК – “бібліотеку” інформації про створення всього організму.
 3. Ефірне тіло – це голографічне енергетичне поле або візерунок, який несе інформацію про зростання, розвиток і методи “ремонту” фізичного тіла.Гени всередині ДНК керують молекулярними механізмами, що визначають розвиток окремих клітин, а ефірне тіло – просторовим розгортанням генетичних процесів.
 4. На квантовому рівні внутрішньоатомних частинок всі речовини являють собою як би застигле енергетичне поле (застиглий світ). З’єднання частинок речовини (молекули) в дійсності – це спеціалізовані енергетичні поля.
 5. Подібно світлу, речовина також має частотні характеристики.Чим вище частота речовини, тим воно менш щільне або більш тонке. Ефірне тіло складається з речовини більш високої частоти, ніж фізична матерія, і тому називається тонкою речовиною.
 6. Сам Всесвіт може бути представлений як величезний зразок інтерференції енергії з характеристиками голограми.Розшифрувавши його маленький шматочок, можна отримати інформацію про весь Всесвіт.У цьому може допомогти вибіркове фокусування свідомості за допомогою психічного налаштування.
 7. Рух життєвої сили в фізіологічних (клітинних) системах управляється тонкоенергетичними матрицями всередині ефірного тіла, а також надходженнями тонких енергій в енергетичну систему людини.За допомогою різних вібраційних модальностей, таких як гомеопатія, квіткові есенції і кристали, можна впливати на тонкі тіла людини, щоб поліпшити стан здоров’я і вилікувати хворобу.

ІІ.

 1. При фармакодинамічному підході використовуються певні дози ліків, щоб вплинути на фізичні / клітинні системи тіла.Ця модель лікування заснована на ньютонівській теорії механістичних взаємодій на молекулярному рівні, як типізована, що залежить від дози зв’язок між ліками і рецептором на клітинній мембрані.
 2. У гомеопатичних препаратах містяться малі дози вихідної активної речовини, але тим не менше вони дозволяють стимулювати оздоровчі процеси в фізичному тілі людини за допомогою впливу на її тонкоенергетичні поля.

3.В гомеопатичних засобах “енергетичний підпис” лікарської субстанції спочатку переходить в розчинник – в воду, а потім – в нейтральну таблетку молочного цукру. Це – вібраційний підпис речовини, а не його молекулярні властивості, які використовуються в аллопатії.

 1. У гомеопатії чим нижче молекулярна концентрація лікувального розчину, тим вище його дієвість.Це прямо протилежно фармакодинамичній / лікарській моделі, в якій більшою силою володіють розчини ліків з більш високою концентрацією.
 2. Гомеопатія заснована на законі подібності, коли ліки вибираються по їх здатності відтворювати симптоми хвороби у здорової людини.Підбираючи засіб, “лікарська картина” якого відповідає симптоматичному комплексу хворого, вдається досягти вібраційної відповідності застосовуваного для лікування препарату стану організму пацієнта.
 3. У гомеопатії ліки вибираються відповідно до їх здатністю стимулювати відновлення енергетичного балансу фізичного тіла шляхом впливу на нього на тонкоенергетичних рівнях.Якщо частота цієї енергії у ліків ідентична частотній характеристиці хвороби пацієнта, виникнення резонансу дозволить біоенергетичній системі ефективно асимілювати необхідну енергію, позбутися токсинів і відновити здоров’я.

ІІІ.

 1. Ортодоксальна медицина почала поступово вивчати способи застосування хвильових енергій для лікування хвороб: радіоактивного опромінення для боротьби з раком, електрики для знеболювання і зменшення набряків тканин, електромагнітних полів для прискорення процесу зрощення переломів і магнітних полів для полегшення болю і зняття запалення при артритах.
 2. Фізичне тіло має певні самозцілюючі електричні системи зворотного зв’язку, наприклад “струм пошкодження”, який прискорює процес відновлення і реорганізації пошкоджених клітин.Ймовірно, всередині клітин і між ними існують електронні системи напівпровідникового типу, які беруть участь в процесах їх зростання і репродукування.
 3. Розробляються нові пристрої формування зображення, наприклад КТ-сканер, ПЕТ-сканер і магнітно-резонансний будівник зображення (МРПІ), що відкривають лікарям нові можливості для вивчення структури і фізіології організму людини.
 4. Деякі кірліановскі фотографічні системи змогли багаторазово відтворити феномен, відомий як ефект фантомного листа, – можливо, кращий з прикладів фотографування ефірного тіла живого організму.
 5. Кірліановска система і система МРПІ здатні зробити видимими важливі клітинні і біоенергетичні явища, так як генерують частоти, що резонують з природними клітинними і енергетичними компонентами досліджуваних тел.

Можливо, незабаром буде створена технологія побудови зображення всього тіла, яка дасть можливість отримати картину ефірного тіла, подібну побудованим за допомогою КТ-сканера. Ці фрагменти поперечного розрізу комп’ютер скомпонував би потім в тривимірне зображення ефірного тіла. Основою для розробки нового пристрою може стати джерело енергії з частотою, що збуджує ефірне тіло і викликає ефект електромагнітного резонансу. Використання такого будівника дозволить виявити порушення структури ефірного тіла перш, ніж вони проявляться на клітинному рівні в формі серйозних захворювань фізичного тіла.

ІV.

 1. Матерія – фізична або тонка – володіє частотними характеристиками.Форми матерії з різними частотами можуть співіснувати, не заважаючи один одному, в одному об’ємі простору – точно так само, як хвилі, які випромінює радіо- і телестанціями.
 2. Фізичне і ефірне тіла володіють різними частотними характеристиками і співіснують в одному обсязі простору.
 3. Система меридіанів, що використовується в акупунктурі, являє собою мережу мікроскопічних каналів, по яких енергія з ефірного тіла переходить у фізичне, тобто за допомогою меридіанів відбувається взаємодія ефірного і фізичного тіл.
 4. За системою меридіанів поширюється тонка енергія (відома під назвою ци), яка живить нервову, кровоносну системи та інші органи тіла;ця енергія надходить в тіло через точки на шкірі, відомі як точки акупунктури.
 5. Порушення енергетичного балансув ефірному тілі і системі меридіанів передують фізичним проявам захворювання.
 6. Чакри являють собою особливі енергетичні центри тонких тіл, кожна з них пов’язана з певним нервовим вузлом і залозою внутрішньої секреції людини.Чакри трансформують енергію вищих видів (вимірювань, або частоти) в гормональні секрети, що роблять значний вплив на функціонування організму.
 7. Основні чакри – особливо, тім’яна, лобова, горлова – представляють собою тонкі органи сприйняття, завдяки яким можливі феномени, відповідно, інтуїції, ясновидіння і яснослухання.
 8. Чакри пов’язані між собою і з певними частинами тіла енергетичними каналами, відомими під назвою наді, утворюючи разом з ними систему чакр / наді.
 9. Наступне тіло тонкого рівня – астральне.Частота його коливань вище, ніж у ефірного тіла, і воно також накладено на каркас, утворений фізичним і ефірним тілами.Астральне тіло в енергетичному відношенні пов’язане з емоційною сферою людини.
 10. Дисфункція астрального тіла, що виникла через емоційну неврівноваженість, може негативно вплинути на проходження енергетичних потоків через чакри, що з часом призведе до розбалансування діяльності залоз внутрішньої секреції і призведе до фізичного захворювання.
 11. Свідомість може перейти в астральне тіло і залишити свій фізичний / ефірний носій.Коли це відбувається з природних причин, то називається астральною проекцією або позатілесним сприйняттям, якщо в результаті отриманої травми, то таку астральну проекцію називають сприйняттям в стані, близькому до смерті.
 12. Рівняння Ейнштейна дозволяє передбачити відкриття енергій, що поширюються зі швидкостями, що перевищують швидкість світла. Д-р Вільям Тіллер називає таку енергію магнітоелектричною (МЕ). МЕ-енергія є аналогом ефірної, а можливо і астральної енергії;володіє унікальними магнітними властивостями і негативної ентропією. Її неможливо зафіксувати за допомогою звичайних приладів для вимірювання напруженості електромагнітного поля.
 13. Експерименти, проведені за участю цілителів, показали, що ці люди мають енергетичні поля, властивості яких подібні з передбаченими характеристиками МЕ енергії – вони теж магнітні і негативно ентропійні по природі.
 14. Існують ще більш високочастотні носії – ментальне і каузальне (причинне) тіла, які також забезпечують енергією фізичне тіло.
 15. Реінкарнація є модель, відповідно до якої свідомість безперервно проектується на фізичне тіло з метою набуття досвіду, знання і духовної зрілості.
 16. Досвід і знання, набуті протягом усіх минулих життів, зберігаються на рівні каузального тіла, яке називають іноді “Вищим Я”.
 17. Реінкарнація є однією з декількох моделей, що дозволяють пояснити, чому хвороби, а також фізичні, емоційні та соціально-економічні потрясіння можуть розглядатися в якості навчального досвіду для подальшого духовного зростання.
 18. З точки зору тонких енергетичних полів свідомість являє собою форму енергії, яка постійно прагне до більш високих рівнів складності.

 V.

 1. Китайська медицина розглядає людину як мікрокосм в рамках універсального макрокосму.Таким чином, знання принципів, що визначають переміщення потоків енергії у Всесвіті, може бути використано і для вивчення енергетичних систем людини.

2.Китайці розглядають стан Всесвіту як зміннну динамічну рівновагу полярних природних начал, які вони назвали інь і янь. Правильний баланс сил інь до янь в мікрокосмі людського тіла – надзвичайно важлива умова для досягнення і підтримки здоров’я.

 1. Точки акупунктури є входи, через які надходить енергія оточуючих енергетичних полів, включаючи і тонкі поля ефірних фізичних тіл. Точки акупунктури можуть бути локалізовані на шкірі за допомогою приладів, так які характеризуються невеликим електричним опором, а значить і високу провідність.
 2. Ци –живить життєва енергія. Вона абсорбується з навколишнього середовища в акупунктурні точки за допомогою системи меридіанів, яка складається з 12 основних пар меридіанів, що поставляють енергію в органи тіла.
 3. Відповідно до китайської філософії, для потоку енергіїци,що проходить через 12 парних меридіанів, характерні цілком певні цикли, що відображають природні принципи. Це – Цикли Породження і Подолання, що представляють собою схеми послідовного руху енергії ци по меридіанах, а значить і по органах тіла – як в здоровому, так і у хворому стані.
 4. Потік енергії ци має певну біоритмічну структуру: в кожному окремому меридіані він завжди досягає максимуму в певний час доби. Знання цих ритмів може допомогти лікарю визначити оптимальний час для акупунктурного впливу на кожен меридіан. Крім того, цей прив’язаний до часу потік життєвих енергій може бути складовою частиною фізіологічних процесів, що залежать від часу доби.
 5. Система меридіанів постачає енергієюцив органи через меридіанні пари лівої і правої половини тіла. Коли орган хворий або патологія тільки намічається, характеристики парних меридіанів, асоційованих з ним, демонструють електричний дисбаланс між двома половинами тіла.
 6. Подібні дисбаланси, пов’язані з хворобами основних органів, можуть бути ідентифіковані завдяки використанню таких діагностичних систем, як пристрій AMI.Це – комп’ютеризований апаратний комплекс, що вимірює електричні параметри кінцевих акупунктурних точок на кожному з основних парних меридіанів і порівнює отримані значення.
 7. При Електрографічному скануванні тіла акупунктурні точки яскраво світяться в тому випадку, коли пов’язані з ними меридіани втрачають збалансованість, що дозволило розробити альтернативний метод діагностики захворювань.
 8. Стимуляція акупунктурних точок призводить до змін в нервовій системі (виділення ендорфіну і зняття болів), так як меридіани опосередковано впливають на нервові канали тіла.Такий вплив, ймовірно, реалізується в формі змін характеристик енергетичного поля в безпосередній близькості від нервів, а також в гліальних клітинах, розташованих близько нервових волокон.

11.Система акупунктурних меридіанів може бути використана як для діагностики, так і для цілительства. Енергетичні зміни в меридіанній системі можуть послужити ознакою наявності того чи іншого захворювання. Для лікування хвороб енергія може бути підведена до меридіанної системи безліччю способів: шляхом стимуляції акупунктурних точок тиском пальців, голками, електричними струмами, звуковими хвилями і лазерним променем.

VІ.

 1. Система акупунктурних меридіанів внаслідок її енергетичної зв’язку з фізичними та ефірними тілами розглядається в якості посередника між фізичним і ефірним рівнями.

2.Електроакупунктурні діагностичні системи, такі як прилади Фолля або Мотояма, виявляють фізіологічні та енергетичні дисбаланси тіла, вимірюючи величину зміни електричних параметрів в системі меридіанів. Так як система меридіанів є частиною системи, що зв’язує фізичне тіло з ефірним, енергетичні дисбаланси в акупунктурних точках відображають наявність розлади – як на ефірному, так і на фізичному (клітинному) рівнях.

 1. Прилад AMI одночасно визначає стан всіх основних меридіанів.Прилад Фолля застосовується для вивчення електричних характеристик окремих акупунктурних точок.
 2. Виявлені за допомогою приладу Фолля відхилення від норми електричних параметрів розташованих уздовж системи меридіанів акупунктурних точок можуть відображати фізіологічні розлади різних внутрішніх систем і органів, енергетичне функціонування яких забезпечується відповідним меридіаном.
 3. Прилад Фолля може також використовуватися для діагностування конкретних причин захворювань і для підбору лікарських препаратів.Енергетичний механізм, службовець основою системи Фолля, пов’язаний з феноменом, відомим як вібраційний резонанс.Коли речовина, що викликає хворобу, або відповідний вібраційний лікарський препарат підключається до приладу Фолля, що виникає резонанс (між лікарським препаратом і пацієнтом) призводить до зміни електричних параметрів акупунктурной точки, що можна побачити на шкалі приладу електровимірювання.

6.Використання таких діагностичних систем, як прилад Фолля, для виявлення та лікування вібраційних розладів, дозволяє глибоко проникнути в шари енергетичної структури пацієнта які раніше сформувалися. Послідовне нашарування дисбалансів, що виникли протягом життя хворого в результаті впливу численних фізіологічних і енергетичних факторів і опинилися включеними в різні шари цієї структури, називається “ефектом цибулини”.

 1. Харчові алергії найчастіше викликаються фенольними хімічними речовинами, присутніми в більшості продуктів харчування.Механізми, що запускають ці реакції, включають в себе цілий спектр імунологічних впливів, а також, можливо, і деякі тонкоенергетичні реакції. Чутливість до харчових продуктів служить причиною великої кількості захворювань, які слабо піддаються діагностиці традиційними засобами.
 2. Прилад Фолля може використовуватися для прискорення процесу діагностування різних видів харчової алергії, а також для визначення гомеопатичних доз алергенних субстанцій, здатних нейтралізувати алергічні симптоми.
 3. Радіонні пристрої для отримання енергетичної інформації не потребують безпосередньго контакту з меридіанною системою пацієнта.Замість цього в якості зразка енергетичної структури пацієнта використовується біологічний препарат з його тканин або фотографія.Подібний препарат називається “вібраційним свідком” або просто “свідком” і служить енергетичною точкою фокусування надсвідомості лікаря-оператора радіонного пристрою – для настройки на пацієнта.
 4. У радіонних пристроях позитивний зворотний зв’язок для отримання інформації про стан пацієнта встановлюється за допомогою явища резонансу.Резонанс відбувається в автономній (несвідомій) нервовій системі лікаря і проявляється в збільшеної активності симпатичної нервової системи, що викликає “прилипання” пальця до гумової поверхні мембрани радіонного пристрою.
 5. Радіоннні системи являють собою пристрої, що дозволяють використовувати чутливість вищих енергетичних систем сприйняття лікаря, особливо систем чакр і наді.Таким чином, ефективність застосування пристроїв повністю залежить від психо-духовного розвитку людей, які їх використовують.

12.Радіонні пристрої мають нумеровані шкали, що дозволяють лікарю налаштуватися на частоту, відповідну хворобі пацієнта. Після виявлення такої частоти можна передати пацієнтові тонку енергію з необхідними частотними характеристиками через енергетичне посередництво вібраційних “свідків”.

 1. Радіонні пристрої і маятники є системами, що дозволяють лікарю, котрий володіє відповідними здібностями, посилювати і виводити на свідомий рівень екстрасенсорні дані, звичайно одержувані на несвідомому рівні.
 2. Так як оператори приладу Фолля часто несвідомо варіюють рівень тиску, який вони чинять на тіло пацієнта щупами, цілком можливо, що і прилад Фолля функціонує в якості свого роду радіонної системи.

 Майя Лукова, maya.kiev.ua

Залишити відповідь